Nasza strona www używa technologii Ciasteczek (Cookie). Korzystanie z serwisu oznacza Twoją zgodę na ich używanie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Sprawdź politykę prywatności.

Utrata dowodu rejestracyjnego – jak go odzyskać?

ABC Kierującej - 5 lutego 2015

Zdarzają się sytuacje, gdy podczas kontroli policjant musi zatrzymać dowód rejestracyjny pojazdu. Gdzie wtedy powinnyśmy się udać i jakich formalności dopełnić, by odzyskać utracony dokument?

W jakich sytuacjach policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny naszego pojazdu?

Z najbardziej oczywistym powodem utraty dokumentu mamy do czynienia wtedy, gdy nasz pojazd po prostu nie nadaje się do dalszej jazdy. Jeśli na przykład miałaś stłuczkę i uszkodzone zostały zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, to pojazd zagraża bezpieczeństwu i nie może być dopuszczony do ruchu. Podobnie jest, gdy pojazd zagraża porządkowi ruchu lub gdy narusza wymagania ochrony środowiska.

Najczęstszym jednak powodem zatrzymania dowodu rejestracyjnego (lub pozwolenia czasowego) jest nieaktualne badanie techniczne. Jeździsz codziennie do pracy, auto jest w dobrym stanie technicznym, nie zdarzają się żadne „niespodzianki” typu: nie odpaliło rano, hamulec ręczny nie trzyma itd. Nic dziwnego, że zapomniałaś zrobić przegląd. Niestety, w razie kontroli jest to powód do zatrzymania dowodu rejestracyjnego…

Argumentem do zatrzymania dokumentu jest także stwierdzenie, że badanie techniczne zostało wykonane przez jednostkę do tego nieupoważnioną. Warto bowiem pamiętać, że nie każda stacja kontroli pojazdów jest uprawniona do podbicia obowiązkowego corocznego przeglądu rejestracyjnego. Zanim więc zrobimy przegląd, sprawdźmy, czy stacja ma odpowiednie uprawnienia.

Kolejna bardzo istotna kwestia to OC. Poruszając się po drogach samochodem, zawsze powinnaś mieć przy sobie dokument, który potwierdza posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Nieposiadanie ważnego OC skutkuje utratą dowodu rejestracyjnego.

W świetle ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z 20 czerwca 1997 roku są też i inne sytuacje, w których policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny. Może się to zdarzyć, gdy dokument jest już zniszczony, przez co ciężko odczytać z niego istotne informacje. Wówczas konieczna jest wymiana na nowy.

Oczywiście policja zatrzymuje też dowód rejestracyjny, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu, albo podejrzenie podrobienia lub przerobienia dokumentu. Ale to już inna sprawa.

Gdzie trafi nasz dowód rejestracyjny?

Poza ostatnim przypadkiem, po zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego (lub pozwolenia czasowego), policjant wypisze pokwitowanie, w którym może zezwolić nam na używanie pojazdu w określonych warunkach przez czas nieprzekraczający siedmiu dni. Zazwyczaj chodzi tu jedynie o dojazd do miejsca, gdzie pojazd jest garażowany i co bardzo istotne – dojazd do serwisu/mechanika i na badanie do stacji diagnostycznej. Takie warunkowe pozwolenie na użytkowanie pojazdu może być wydane wyłącznie wtedy, gdy pojazd nie zagraża użytkownikom ruchu, ani środowisku oraz gdy zostało opłacone obowiązkowe ubezpieczenie OC. W innym przypadku, gdy stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu, albo samochód nie został ubezpieczony, funkcjonariusz może wydać nakaz odholowania naszego auta.

Następnie, zatrzymany dokument jest w ciągu siedmiu dni przesyłany przez odpowiedni organ policji do organu, który go wydał, czyli do właściwego wydziału komunikacji.

Jak odzyskać utracony dokument?

Według obowiązujących przepisów, zwrot zatrzymanego dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie.

Jeśli powodem zatrzymania było po prostu nasze niedopatrzenie i brak wykonania przeglądu rejestracyjnego w terminie, by odzyskać utracony dokument, jak najszybciej musimy dopełnić obowiązku. Jeśli natomiast przyczyną było uszkodzenie pojazdu, konieczna jest niezwłoczna naprawa i oczywiście również wykonanie przeglądu rejestracyjnego. Mamy na to tydzień. Po upływie siedmiu dni od wystawienia przez policjanta warunkowego zezwolenia na używanie pojazdu, nie będziemy mieć już możliwości, by legalnie poruszać się naszym autem po drogach.

Po przeprowadzonym badaniu diagnostycznym, jeśli diagnosta nie będzie miał żadnych zastrzeżeń co do stanu technicznego naszego samochodu, wystawi zaświadczenie potwierdzające dopuszczenie pojazdu do ruchu. Ten dokument warto skserować, a następnie z nim oraz z wydanym przez policję pokwitowaniem zatrzymania dowodu, musimy udać się do właściwego wydziału komunikacji. Jeśli nasz dowód rejestracyjny już się tam znajduje (tzn. jeśli już został przesłany przez policję), występujemy o jego odbiór.

Gdy odzyskamy dokument, musimy jeszcze uzyskać pieczątkę ze stacji diagnostycznej. W tym celu, już z dowodem, wracamy do stacji, gdzie wykonałyśmy przegląd rejestracyjny i diagnosta w dowodzie podbija ważne badanie. Tu przydaje się ksero zaświadczenia – w razie gdyby akurat w tym czasie policja zatrzymała nas do kontroli drogowej, łatwo wyjaśnimy, dlaczego aktualnie nie posiadamy w dowodzie rejestracyjnym stempla, informującego o ważnym badaniu technicznym.

Trochę inaczej sytuacja wygląda, jeśli dokument został nam zatrzymany za brak ważnej polisy OC. W takiej sytuacji przede wszystkim należy niezwłocznie opłacić obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz wnieść opłatę za niespełnienie wcześniej tego obowiązku. A kary za brak OC do najniższych nie należą… Uzależnione są one od wysokości minimalnego w danym roku miesięcznego wynagrodzenia (przykładowo – w 2014 roku minimalne wynagrodzenie to 1680 zł) i dla samochodów osobowych wynoszą jego dwukrotność. Jeśli zdarzyłoby Ci się pozostawać bez ubezpieczenia OC do 3 dni – zapłacisz 20% tej kwoty (czyli 20% z dwukrotności minimalnej miesięcznej pensji), gdy będzie to okres do 14 dni – kara wynosi 50% określonej powyżej kwoty. Całą opłatę będzie trzeba natomiast wnieść wówczas, gdy bez ważnego OC będziesz jeździć powyżej 14 dni… Pilnuj, by nigdy nie dopuścić do takiej sytuacji.

Odzyskanie zatrzymanego przez policję dowodu rejestracyjnego wiąże się z niepotrzebnym stresem i koniecznością dopełnienia, nieraz dość kosztownych formalności. Niestety, często jest to wynik po prostu naszego niedopatrzenia… Wystarczyło zajrzeć do dokumentów, sprawdzić datę kolejnego przeglądu i w porę wykonać go uprawnionej stacji kontroli pojazdów oraz w terminie zapłacić składkę za ubezpieczenie OC. By nie zapomnieć, może warto ustawić chociażby przypomnienie w telefonie, by później, podczas ewentualnej kontroli drogowej nie okazało się, że coś już jest po terminie…

Komentarze (0)

Nikt nie dodał jeszcze komentarza do tego wpisu.

Dodaj komentarz